امکان ذخیره نتایج و ترسیم نمودار پیشرفت

ارائه آزمون‌های مختلف و دوره‌ای

امکان آزمون سازی از مباحث مرد نظر

ارائه کارنامه تحلیلی

آرشیو تمامی آزمون ها

keyboard_arrow_up